Fidelity International: Komentář - Čína + 1 = ASEAN: vítězný vzorec

26.05.2023 | Novinky

Pandemie, válka a rostoucí geopolitické napětí přiměly nadnárodní firmy přehodnotit své globální dodavatelské řetězce. S rostoucím počtem plánů na relokaci se region ASEAN ocitl mezi těmi oblastmi, které mají nejlepší předpoklady k tomu, aby absorbovaly přesunuté businessy.
   

BOE Technology, pekingský dodavatel elektronických displejů pro světové výrobce chytrých telefonů, plánuje investovat stovky milionů dolarů do nových továren ve Vietnamu. BOE tak následuje své největší klienty: Samsung pokračuje v expanzi ve Vietnamu, kde se již vyrábí přibližně polovina jeho chytrých telefonů pro světové trhy. Podobně Apple, další klient BOE, zase údajně plánuje vyrábět MacBooky v Thajsku.

Zatímco Čína je stále globální výrobní velmocí, stále více společností zkoumá jihovýchodní Asii a desetičlenný blok ASEAN (zkratka pro Sdružení národů jihovýchodní Asie), protože sledují strategii "Čína plus jedna", aby diverzifikovaly rizika svého dodavatelského řetězce tím, že přesunou část výroby.

Síla na vzestupu

Pokud bychom na ASEAN pohlíželi jako na stát, byl by po Indii a Číně třetím nejlidnatějším státem na světě. Na rozdíl od Číny a Japonska, kde počet obyvatel zřejmě dosáhl svého vrcholu, je populace ASEANu mladá a rostoucí, což s sebou přináší ekonomický přínos. Záviděníhodný průměrný věk 30 let v regionu je srovnatelný s 39 lety v Číně, 49 lety v Japonsku, 38 lety v USA a 42 lety v Evropě. Rychle rostoucí střední třída v ASEAN zvyšuje spotřebu a HDP na obyvatele ve většině zemí regionu poroste podle prognóz do roku 2030 o 3 až 4 % ročně.

Zatímco se nadnárodní firmy rozvětvují do jihovýchodní Asie, my si myslíme, že globální investoři mohou také těžit z diverzifikace své expozice do tohoto regionu rozvíjejících se trhů, kde je slušný růst a férové ocenění. Obecně v globálních fondech jsou tendence podvážit ASEAN vzhledem k jeho ekonomickému vlivu, což naznačuje dostatečný prostor v budoucnu k ovlivňování akciových trhů a trhů s pevným výnosem v tomto regionu. 

Rozšíření výroby

Pandemie covid-19 a obchodní napětí mezi Čínou a USA odhalily křehkost dodavatelských řetězců, které se příliš spoléhají na globalizaci a postupy just-in-time. Ruská invaze na Ukrajinu rovněž narušila dodávky mnoha klíčových komodit a oslabila globální logistické sítě. Tyto faktory urychlily přeskupení globálních dodavatelských řetězců. 

Vzhledem k tomu, že relokace výrobních kapacit nabírá na obrátkách, jihovýchodní Asie v posledních několika letech dohnala Čínu v oblasti přímých zahraničních investic a stala se jednou ze dvou hlavních asijských destinací pro příliv investic.

Po celém regionu vznikají vysoce konkurenceschopná a různorodá výrobní centra. Pokud jde o výrobu elektroniky, Vietnam se stále více podobá zmenšené Číně. V Malajsii vyrábějí továrny stolní počítače pro světové značky jako HP a Dell. V Thajsku, kam japonské a čínské automobilky přesunuly některé své výrobní linky, vzniká nové regionální centrum výroby automobilů, stále častěji také elektromobilů. Bohaté zdroje Indonésie mezitím umožňují rozvoj těžby niklu a s tím související výrobu baterií pro elektromobily.

Díky tomuto výrobnímu boomu se prudce zvýšil vývoz, přičemž jihovýchodní Asie zaznamenala v loňském roce 22,6% nárůst vyváženého zboží, což je nejvíce ze všech asijských regionů. Mezitím vývoz služeb z jihovýchodní Asie v roce 2022 vzrostl o 19,1 %, což je rovněž nejrychlejší růst v Asii.

Kam továrny, tam trhy?

Rozvoj finančních trhů ASEANu však zaostává za tempem investic do regionu. Například země jihovýchodní Asie se na indexu MSCI Emerging Asia podílejí dohromady méně než 8 %, zatímco Indie, jejíž HDP v roce 2022 byl nižší než HDP zemí ASEAN, přibližně 18 %. 

Je pochopitelné, že většina globálních investorů zatím ASEAN ve svých portfoliích nenadvažuje. Pro cizince může být obtížné se ve finančním prostředí regionu orientovat, neboť se zde liší právní systémy, tržní infrastruktura i houštiny byrokracie. Některé investory odrazuje také nedostatečná celková likvidita na trzích ASEAN. Kromě toho někteří stále vzpomínají na to, jak se během asijské finanční krize v letech 1997-98 v některých částech regionu proběhla měnová devalvace. 

Navzdory těmto obavám země jihovýchodní Asie pokročily v posilování svých rozvah a zlepšování právních systémů. Především díky růstu domácích kapitálových trhů mnohé z nich snížily svou závislost na vnějším financování. A většina členů ASEAN nashromáždila mnohem větší devizové rezervy než v době předchozích finančních krizí.

Ačkoli se finanční infrastruktura v regionu stále zdá být nedostatečně rozvinutá, znamená to prostor pro budoucí růst a příležitosti pro ty, kteří se do něj zapojí dříve. Díky silné demografické podpoře by se ASEAN mohl stát novou továrnou světa, zejména pokud místní finanční trhy doženou skluz.
 

Zdroj: Fidelity International