Evropské akcie mají našlápnuto

19.07.2017 | Novinky

Akciové trhy zůstávají atraktivní díky pozitivnímu vývoji makroekonomických ukazatelů a dynamice růstu zisků. Vynikají zejména akcie evropských společností, které vykazují nejvyšší růst zisků, nižší stupeň rizika a atraktivní relativní i absolutní ocenění. Z pohledu rozložení investovaného majetku mezi různé světové sektory a typy aktiv (tzv. taktická alokace aktiv) v NNIP i nadále preferujeme právě evropské akcie.

Jak se budou dál vyvíjet akciové trhy?

Náš výhled na akciové trhy zůstává pozitivní. Sledujeme oživení na světových trzích, které je – poprvé od roku 2010 – synchronizované napříč všemi hlavními regiony. Vidíme to jak na příznivém vývoji hlavních makroekonomických ukazatelů rozvinutých i rozvíjejících se trhů, tak také na růstu zisků firem, který je generován růstem tržeb a marží.

Dalším důvodem pro náš pozitivní výhled jsou atraktivní rizikové přirážky (rizikové prémie) a pozitivní přítoky kapitálu na akciové trhy. V neposlední řadě panuje také vysoká důvěra firem doprovázená aktivitami typu fúze, akvizice či nová IPO (vstupy firem na burzu).

Evropské akcie mají našlápnuto

U většiny z výše uvedených ukazatelů je na tom Evropa lépe než ostatní regiony. To platí zvláště pro Eurozónu. Rok 2017 je

průlomovým rokem z pohledu profitability evropských firem, který ukončil prodlouženou recesi zisků v regionu. Tržby i zisky vykazují pro tento rok dvouciferný růst a pro následující rok vycházejí pozitivní revize. Aktuálně sledujeme také přítok investičního kapitálu do Evropy, snížení rizik a zatraktivnění ocenění akciového trhu.

Růst zisků evropských firem významně překonal růst zisků na americkém trhu (očekávaný růst 19 % versus 13 %). Růst zisků dále jasně překonává historické průměrné hodnoty. Důležité je především, že stojí na pevných základech a je podpořen celou řadou sektorů, které vydávají pozitivní odhady očekávaných zisků. Domníváme se proto, že tento pozitivní trend bude díky dobrým výsledkům evropských firem v nadcházejícím období pokračovat.

Nižší rizika a atraktivnější ocenění

Z geopolitického pohledu bylo pro Evropu velmi důležité vítězství centristického Macrona ve francouzských prezidentských volbách a výsledky voleb v Nizozemí – události, které zbrzdily růst populismu v Evropě. Ačkoliv politická rizika v Eurozóně zcela nezmizela, ve srovnání s vývojem v USA, Latinské Americe a v několika dalších regionech může být Evropa nyní klasifikována jako relativně stabilní region.

Díky silnému růstu zisků a pozitivním makrodatům mají evropské akcie ve srovnání s americkými atraktivnější ocenění, což se promítá do složení našich portfolií, které nyní vykazují vyšší podíl evropských akcií.

Aktivní správa portfolia se vyplácí

Aktivně řízené investiční strategie (tzn. strategie, které se snaží aktivní správou překonat svůj srovnávací index) zaměřené na Evropu vykazují lepší výkonnost ve srovnání s pasivním způsobem řízení portfolia. Většina aktivně řízených fondů překonala v posledních pěti letech pasivně řízené fondy. Tato skutečnost kontrastuje s americkými a globálními aktivně řízenými fondy, které se obtížněji poměřovaly s pasivními strategiemi.