Býčí trh může pokračovat i v roce 2018

22.12.2017 | Novinky

Vývoj akciového trhu vidíme v roce 2018 pozitivně, a to zejmé na díky příznivému makroekonomickému prostředí a dvoucifernému růstu výnosů po celém světě. Mezi akciovými trhy preferujeme Japonsko.


Každoročně touto dobou banky a investiční manažeři zveřejňují své předpovědi a očekávání pro další rok. V NN IP tuto tradici také držíme, a tak na dalších řádcích naleznete naše očekávání vývoje akciových trhů v roce 2018. Mějte na paměti, že to jsou naše základní scénáře a že je třeba počítat s nejistotou zejména v makroekonomickém, ale i korporátním a politickém vývoji.


Ekonomický růst je ve všech regionech robustní, navíc ho podporují jak vládní výdaje, tak útraty spotřebitelů i firem. Riziko recese v následujících 12 měsících tak považujeme za velmi nízké. Z historie navíc víme, že býčí trh se změní na medvědí často jen díky recesi.

Akcie se v roce 2018 mohou díky příznivému makroekonomickému prostředí stát opět nejvýnosnější třídou aktiv

Domníváme se, že zisky mohou i v roce 2018 růst dvouciferným tempem. Marže mají šanci se zvyšovat, a to zejména mimo USA. Růst mezd zůstává mírný a zisky cyklických odvětví se vrací do normálu. Vývoj v jednotlivých zemích se však může lišit. Pokud dojde například ke snížení korporátní daně z příjmů, zisky amerických společností dostanou výrazný impuls k růstu.


Riziková prémie na akciových trzích klesla pod dlouhodobý průměr a ukazatel P/E (cena/zisk) vzrostl na nejvyšší po krizovou úroveň. Důležitou roli bude hrát monetární politika. I když zůstane nadále uvolněná, již se blížíme k bodu, kde je podpora centrálních bank na maximu. Americká centrální banka FED bude pokračovat v postupném zvyšování sazeb, což dle našeho názoru v příštím roce učiní dvakrát.

Pravděpodobná je však i varianta, že FED zvýší sazby možná i třikrát nebo čtyřikrát. Tento vývoj ovšem není započtený v cenách a představuje tak riziko zejména pro dluhopisové trhy. Negativní efekt by se poté mohl projevit i na akciových trzích.
Určitá dávka ostražitosti je nutná u politického vývoje. Právě politika se může stát zdrojem volatility a nejistoty na trzích. Největší dopad na sentiment by mohl mít americký plán na snížení korporátní daně z příjmu. Trhy zatím prosazení daňové reformy do cen nezapracovaly, a pokud by reforma prošla, mohl by to být pro akcie pozitivní stimul.


Preferujeme Japonsko, rozvíjející se trhy a eurozónu

Poté, co byl Šinzó Abe opět zvolen japonským premiérem, politická rizika se v této zemi značně snížila. Riziková prémie je u japonského akciového trhu zhruba 6 %, oproti USA je tak dvojnásobná. Ve srovnání s eurozónou je japonský trh v poměru k ziskům levnější, jeho vývoj však i nadále významně ovlivňuje jen. Na rozvíjejících se trzích se (zejména mimo Čínu) pozitivně vyvíjí domácí poptávka. Předpokládáme, že v Číně růst mírně zpomalí, přičemž oficiální představitelé dávají najevo, že pokles hospodářského růstu pod 6 % je nežádoucí. Rozvíjející se trhy obecně těží ze světového růstu obchodu, navíc obchodují o 20-25 procent levněji než vyspělé trhy. Nejdůležitějším sektorem je nyní IT, které nahradilo v této roli komoditní sektor. Zpřísnění finančních podmínek, které by mohlo následovat po zvýšení úrokových sazeb v USA, může pozitivní vývoj oslabit; negativní dopad může mít případně také silnější dolar.

Eurozóna je naším favoritem hned ze tří důvodů. Jednak je evropský trh více cyklický než americký, což je v současné fázi ekonomického cyklu plus. Dále nabízí vyšší rizikovou prémii. I monetární politika je více uvolněná než americká, přičemž by tak mohla zůstat po celý rok 2018. Riziko naopak představuje vývoj politické situace po italských volbách, které proběhnou v prvním čtvrtletí, a posilující euro.