Nově pro vás připravujeme tematické NN Fondy

28.10.2019 | Novinky

Tematické investování – o co jde?

Svět čelí nesčetnému množství výzev. Naší vizí je významně přispět k jejich řešení a dosáhnout přitom atraktivního výnosu. Jsme přesvědčeni, že nám investice do těchto pro budoucnost zásadních témat umožní zachytit klíčové faktory budoucího finančního růstu. Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

 

Tematické fondy jsou alternativou k tradičním investičním strategiím. Klíčovým faktorem úspěchu tematických strategií je identifikace zdrojů budoucího finančního růstu. V NN Investment Partners věříme, že tímto faktorem jsou měřitelné dopady v jednom ze sedmnácti cílů udržitelného rozvoje (SDG), které byly přijaty v roce 2015 na summitu OSN.

Tematické fondy představují investice do společností, které jsou lídry ve svých odvětvích, inspirují ostatní tržní subjekty k dalšímu rozvoji a ovlivňují budoucí tržní vývoj. Zároveň reagují dostatečně rychle a pružně na nejnovější trendy stejně jako na neustále se měnící tržní prostředí, které umí je využít ve svůj prospěch.

Proč investovat do tematických fondů?

 

Vyberte si investici podle svého. Které téma vás zajímá nejvíce?

 

 

NN (L) Health & Well-Being  

 

NN (L) Climate & Environment  

 

NN (L) Smart Connectivity