Investiční výhled na rok 2020

04.12.2019 | Novinky

Výzvy, kterým čelí světová ekonomika, se v průběhu roku 2019 prohloubily. Investoři nechtěli příliš riskovat, což stlačilo výnosy dluhopisů většiny vyspělých zemí do negativního teritoria. Centrální banky jsou čím dál méně schopny kontrolovat inflační očekávání. Dôvěra investorů se však v poslední době zlepšila v dôsledku snížení politických rizik. Je třeba podotknout, že hrozba brexitu bez dohody se snížila, přesto zůstává viset nad evropskými trhy, a americko-čínská jednání zůstávají nadále špatně čitelná.

 

Ekonomika na rozcestí

V roce 2020 se světová ekonomika vydá po jedné ze dvou možných cest. Na jedné z nich finanční trhy čelí politické nejistotě a nadměrné spoléhání se na měnovou politiku tlačí výnosy i inflační očekávání ještě níže, díky čemuž ekonomika nadále stagnuje.  Druhá cesta je dlážděná fiskálními stimuly, které zvýší důvěru firem i spotřebitelů, což by mělo podpořit růst ekonomiky.

Politická rizika na této cestě poklesnou, když USA a Čína uzavřou obchodní dohodu a situace kolem brexitu se stabilizuje. Pokud se světová ekonomika vydá touto cestou, mohl by rok 2020 být příznivý pro riziková aktiva.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, investiční ředitel NN Investment Partners, dodává: „Bez ohledu na to, jak vše nakonec dopadne, bude rok 2020 bezpochyby přinášet další výzvy. Rád bych vyzval investory, aby byli připraveni reagovat a využili příležitostí, které se budou v průběhu roku objevovat.“

 

Rozvíjejícím se trhům svědčí uvolněná měnová politika

Uvolněná měnová politika rozvíjejícím se trhům svědčí, proto očekáváme jejich mírný růst. Ve většině tzv. frontier markets bude růst HDP v následujících 5 letech dokonce zrychlovat. Zdejší centrální banky mají navíc větší prostor reagovat na tržní vývoj, což má pozitivní vliv zejména na dluhopisy rozvíjejících se zemí.

Naopak negativně působí na rozvíjející se trhy protekcionistická opatření. Dá se očekávat, že nejistota spojená s obchodními válkami bude přetrvávat až

do listopadových voleb v USA. Prostor pro zavedení fiskálních stimulů je zde limitovaný, ledaže by došlo k eskalaci americko-čínské obchodní války, kdy by byla Čína nucena podpořit domácí ekonomiku vyššími vládními výdaji a investicemi. 

 

Česká ekonomika ve slušné kondici

Středoevropské ekonomiky, včetně té české, již čtvrtým rokem rostly, přičemž tento růst byl tažen zejména finančním a spotřebitelským sektorem. Nezaměstnanost stále dosahuje rekordně nízkých hodnot a míra inflace se v důsledku růstu regulovaných cen a potravin pohybovala poblíž horních hodnot tolerančního pásma České národní banky (ČNB).

ČNB nakonec zvýšila sazby jenom jednou, což spolu s poklesem dlouhodobých úrokových měr (z velké míry taženým vývojem v zahraničí) vedlo k vysoké výkonnosti českých dluhopisů.

 

Středoevropské akcie nabízejí jedny z nejvyšších dividendových výnosů na světě

Některé ekonomické ukazatele i významní ekonomové naznačují, že by světový hospodářský růst v příštím roce neměl být tak silný. Základní příčinou je dlouhotrvající obchodní válka mezi Čínou a USA, která již způsobila ochlazení ekonomické aktivity v některých sektorech, což není pro akciové trhy dobré znamení. Trhy by však mělo podpořit prostředí nízkých úrokových sazeb, které bude podle nás přetrvávat i nadále.

Přikláníme se k názoru, že dojde ke zpomalení hospodářského růstu, nikoliv však k recesi. Pozornosti investorů by neměly uniknout firmy středoevropského regionu. Česká, maďarská a rumunská burza totiž nabízejí jedny z nejvyšších dividendových výnosů na světě. Proto věříme, že středoevropské akciové strategie budou relativně překonávat trhy, kde dominují firmy s prudce rostoucími tržbami, ale s minimálními zisky, v mnoha případech i hlubokými ztrátami (např. technologické akcie).

 

Nadějné vyhlídky pro společensky odpovědné investice

Společensky odpovědné investice vidíme v roce 2020 velmi pozitivně. Nejenže prospívají společnosti jako celku, ale také vykazují lepší poměr rizika k výnosu. Dluhopisové i akciové strategie představují způsob, jak investovat do inovativních firem, které se dokáží vypořádat s řadou environmentálních i sociálních rizik včetně možných změn, které představuje změna klimatu.

 

Dluhopisy

 • Samotný pokles politického napětí k růstu výnosů dluhopisů stačit nebude. Klíčová bude proaktivní politika centrálních bank, které mají v tuto chvíli omezený manévrovací prostor.

 • Nejúčinnějšími opatřeními se zdají být fiskální stimuly.

 • Mezi dluhopisy s vysokým výnosem preferujeme likvidní dluhopisy zavedených společností.

 • V případě firemních dluhopisů investičního stupně upřednostňujeme necyklické sektory.

 • Dluhopisům rozvíjejících se zemí se bude dařit relativně lépe než dluhopisům zemí rozvinutých.

 • Krátkodobé úrokové sazby českých dluhopisů jsou srovnatelné s výnosy dluhopisů dlouhodobých při daleko nižším úrokovém riziku.

 

Akcie

 • Zpomalující hospodářský růst si vybere svou daň v podobě nižších firemních zisků.
 • Potenciál vidíme v zavedení fiskálních stimulů, které by vytvořily prostor pro snížení rizikových prémií. To by obrátilo pozornost investorů od růstových k hodnotovým akciím a od USA zejména k Evropě a Japonsku.

 • Z regionálního hlediska zůstáváme převáženi v evropských akciích, kde preferujeme cyklické sektory.

 • V rámci odpovědných investic se  zaměřujeme na stavbu infrastruktury pro obnovitelné zdroje energie, udržitelné zemědělství a poskytovatele zdravotní péče.

 • Středoevropské akciové strategie by měly relativně překonávat trhy, kde dominují firmy s prudce rostoucími tržbami, ale s minimálními zisky, v mnoha případech i hlubokými ztrátami.