Co jsou to standardy GIPS a proč je dodržujeme?

04.11.2019 | Novinky

Globální standardy pro vykazování výkonnosti investic neboli GIPS (z angl. Global Investment Performance Standards) představují soubor univerzálních pravidel pro důsledné měření investiční výkonnosti. Cílem je zvýšit transparentnost a eliminovat zkreslení vykazované výkonnosti například prostřednictvím překroucení nebo vynechání historických dat.

Společnost NN Investment Partners nedávno získala od externí nezávislé auditorské firmy Spaulding ověření pro rok 2018. To potvrzuje, že interní procesy společnosti jsou v souladu s mezinárodně uznávanými standardy GIPS. Tyto standardy dodržujeme již od roku 1997, i když v této době se technicky jednalo o jejich předchůdce označované jako AIMR-PPS. Označení GIPS se začalou používat až v roce 1999.

„V NN Investment Partners standardy GIPS pečlivě dodržujeme. Naši klienti díky tomu ví, že výkonnost NN Fondů mohou snadno porovnávat mezi sebou nebo s jinými fondy, které tyto principy také uznávají,“ vysvětluje Jan D. Kabelka, generální ředitel společnosti NN Investment Partners v ČR.

Dodržování GIPS standardů je zcela dobrovolné. Společnosti dodržují tyto standardy nad rámec zákonných informačních povinností. Odmítnutím dodržování těchto standardů nedochází k porušení žádného zákona, avšak společnost o sobě nesmí nepravdivě tvrdit, že její historické údaje o výkonnosti jsou v souladu s GIPS standardy.

Jaké výhody představují standardy GIPS pro investory?

Firmy, které se zavážou dodržovat standardy GIPS, ujišťují potenciální i stávající klienty o tom, že historické údaje o investiční výkonnosti jsou úplné a nezkreslené. To jim přidává na důvěryhodnosti. Investoři mohou také snadněji porovnávat údaje o výkonnosti mezi různými firmami spravujícími investice.

Pro koho jsou tyto standardy relevantní?

Pro firmy spravující majetek investorů, drobné i institucionální investory, regulátory, penzijní fondy nebo investiční poradce.

Kdy byly standardy GIPS poprvé představeny?

První standardy pro prezentaci výkonnosti byly představeny organizací AIMR (předchůdce organizace CFA Institute) již v roce v roce 1987. Jednalo se o standardy pro výpočet investiční výkonnosti dobrovolně uplatňované investičními manažery v Severní Americe. Celosvětově byly principy GIPS zavedeny v roce 1999. CFA Institute tyto standardy pravidelně aktualizuje, přičemž se snaží reagovat na aktuální otázky.