Aplikace Fund Agent

Jako naši registrovaní obchodní partneři získáte přístup do on-line aplikace Fund Agent, ve které budete sepisovat komisionářské smlouvy a získáte přehled o všech svých klientech a jejich investicích. Práce v této aplikaci je pro fungování naší obchodní platformy zásadní, a proto je dobré udělat si dopředu představu o tom, jak funguje. Po úspěšné registraci vám samozřejmě pošleme podrobný manuál a navíc budete mít k dispozici naše call-centrum, kde vám vyškolení pracovníci ochotně poradí.

Základní informace

 • Pro koho je aplikace určená?
  Pro všechny registrované poradce na obchodní platformě KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. (KKIP), kteří splní požadované podmínky.
   
 • Jak do ní získáte přístup?
  V prvé řadě musíte s uzavřít „smlouvu na prodej fondů“ a absolvovat vstupní školení formou e-learningu. Po úspěšném splnění všech podmínek vám KKIP zašle e-mailem a sms přístupové údaje. O této chvíle budete moci uzavírat smlouvy s klienty.
   
 • Kde aplikaci najdete?
  Přihlášení do aplikace Fund Agent je na webové adrese poradce.kkinvestor.cz. Alternativně můžete využít odkaz „Přihlášení do Fund Agent“ na našem webu, který se zobrazí po najetí myší na záložku „Pro poradce“ v hlavním menu.
   
 • V jakých webových prohlížečích aplikace funguje?
  Pro bezproblémové fungování používejte vždy nejaktuálnější verze těchto prohlížečů: Google Chrome, Google Android, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera Browser a Apple Safari.

Co aplikace Fund Agent umí?

Uzavřít smlouvu s klientem

 • V prvé řadě je samozřejmě nejdůležitější funkcí sepsání nové komisionářské smlouvy s klientem. V aplikaci Fund Agent je k tomu připravený průvodce, s jehož pomocí zadáte v několika krocích všechny potřebné informace o klientovi, vyplníte s ním test investora a AML dotazník, zadáte jeho platební údaje a souhlasy se zpracováním osobních údajů.
   
 • Aplikace následně vygeneruje smlouvu v PDF, kterou po vytištění klient podepíše a poradce svým podpisem ověří klientovu totožnost. Fotografie nebo scan podepsaného originálu se poté jednoduše nahraje do aplikace k vytvořenému číslu smlouvy nového klienta.

Přidat další dokumenty ke smlouvě

 • Kromě podepsané komisionářské smlouvy můžete ke každému klientskému účtu nahrát v případě potřeby další, specifické dokumenty, např. různá čestná prohlášení, příkazy k převodu cenných papírů mezi distributory nebo mezi zákaznickými účty, změnový formulář a další. Výhodou je, že náš back office může dokumenty okamžitě zpracovat a nemusí čekat na doručení papírových originálů.
   
 • Je dobré klientům připomenout, že naprostou většinu údajů z komisionářské smlouvy mohou změnit i sami v klientské aplikaci KKinvestor, bez nutnosti vyplňování papírových formulářů.