NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR)

Cílem tohoto fondu je realizovat dlouhodobý růst kapitálu investováním do diverzifikovaného portfolia slovenských dluhopisů denominovaných v eurech. Patří sem dluhopisy vydané slovenskou vládou, obcemi a firmami. Používáme fundamentální i kvantitativní výzkumné vstupy pro investice do dluhopisů s atraktivní úrokovou sazbou, o kterých si myslíme, že mají relativně nízké riziko platební neschopnosti a které jsou kotovány na oficiální burze cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na nejslibnější emise a sektory s ohledem na náš pohled na vývoj úrokových sazeb, pohled na různé země a náš pohled na trhy s pevným výnosem obecně, přičemž limity odchylek durace zůstávají zachovány vzhledem k referenční hodnotě. Pozice fondu se proto může významně odchýlit od referenční hodnoty. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu ICE BofAML Slovak Republic Government Index. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do dluhopisů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 3.12.2021
Hodnota podílu (NAV) 56,62 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU1134493573
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 31. 12. 2014
Benchmark ICE BofAML Slovak Republic Government Index
Majetek ve fondu 1 764 878,84 EUR
Výkonnost
1 měsíc -2,43%
3 měsíce -2,86%
6 měsíců -1,92%
od začátku roku -5,33%
1 rok -5,30%
3 roky 3,95%
5 let 4,02%
od založení fondu 70,56%
Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
Další informace o integraci rizik spojených s udržitelností naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.2%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
12,00

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů