NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR)

Fond je klasifikován jako finanční produkt s cílem dosáhnout udržitelných investic, jak je popsáno v článku 9 nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb. Fond investuje do společností kotovaných na burzách cenných papírů po celém světě, které sledují politiku udržitelného rozvoje. Výběr těchto společností kombinuje analýzu faktorů z oblasti životního prostředí, sociální oblasti (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce) a oblasti řízení společnosti s finančním výkonem. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s udržitelnými obchodními modely na základě dodávaných produktů a služeb, přičemž se zachovají maximální limity vztahující se na převažující akcie ve vztahu k referenční hodnotě. Fond rovněž usiluje o dosažení nižší uhlíkové stopy, než je referenční hodnota. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. V procesu výběru akcií fond využívá základní analýzu a analýzu ESG a také vylučuje investice do společností zapojených například do vývoje, výroby, údržby či prodeje kontroverzních zbraní, výroby tabákových produktů nebo těžby topného uhlí či ropného písku. Dále platí přísnější omezení pro investice do společností, které se podílejí na činnostech souvisejících s hazardními hrami, zbraněmi, zábavou pro dospělé, kožešinami a speciální kůží, vrtnými operacemi v arktických oblastech a břidličnou ropou a plynem. Měřeno za období několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty MSCI World NR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky fond dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 16.5.2022
Hodnota podílu (NAV) 530,96 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0119216553
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 07. 07. 2000
Benchmark MSCI World (NR)
Majetek ve fondu 280 161 852,95 EUR
Výkonnost
1 měsíc -8,55%
3 měsíce -5,60%
6 měsíců -19,55%
od začátku roku -18,46%
1 rok 2,02%
3 roky 54,49%
5 let 75,24%
od založení fondu 170,35%
Klasifikace dle SFDR
Článek 9:
Další informace o udržitelném cíli fondu naleznete v prospektu a na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.8%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,00

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů