NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR)

Tento podfond podporuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky, jak je popsáno v článku 8 SFDR (na základě regulatorního souhlasu, viz předoznámení ze dne 28. 6. 2022). Fond investuje do společností kotovaných na burzách cenných papírů po celém světě, které uplatňují udržitelný obchodní model. Výběr těchto společností kombinuje analýzu faktorů z oblasti životního prostředí (např. uhlíková intenzita), sociální oblasti (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce, genderová diverzita) a oblasti řízení společnosti (např. politika odměňování) s finančním výkonem. Proces výběru může být omezen kvalitou a dostupností údajů zveřejňovaných emitenty nebo poskytovaných třetími stranami. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s udržitelnými obchodními modely na základě dodávaných produktů a služeb, přičemž se zachovají maximální limity vztahující se na převažující akcie ve vztahu k referenční hodnotě. Fond rovněž usiluje o dosažení nižší uhlíkové intenzity, než má referenční hodnota. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. Fond působí v globálním investičním prostředí. Minimálně jednou za rok je jeho počáteční investiční prostředí zredukováno alespoň o 20 % v důsledku uplatnění přístupu „toho nejlepšího v daném prostředí“ a níže uvedených výjimek a omezení. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. V procesu výběru akcií fond využívá základní analýzu a analýzu ESG a také vylučuje investice do společností zapojených například do vývoje, výroby, údržby či prodeje kontroverzních zbraní, výroby tabákových produktů nebo těžby topného uhlí či ropného písku. Dále platí přísnější omezení pro investice do společností, které se podílejí na činnostech souvisejících s hazardními hrami, zbraněmi, zábavou pro dospělé, kožešinami a speciální kůží, vrtnými operacemi v arktických oblastech a břidličnou ropou a plynem. V horizontu několika let se snažíme o překonání výkonnosti referenční hodnoty MSCI World NR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 31.1.2023
Hodnota podílu (NAV) 541,48 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0119216553
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 07. 07. 2000
Benchmark MSCI World (NR)
Majetek ve fondu 270 199 907,60 EUR
Výkonnost
1 měsíc 5,08%
3 měsíce 4,00%
6 měsíců -6,88%
od začátku roku 5,08%
1 rok -10,07%
3 roky 34,09%
5 let 74,43%
od založení fondu 175,70%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o udržitelném cíli fondu naleznete v prospektu a na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.8%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,00

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů