NN (L) Global High Yield P Cap (EUR)

Fond investuje převážně do diverzifikovaného portfolia firemních dluhopisů na celém světě s vyšším rizikem a tedy vyšší úrokovou sazbou (takzvané dluhopisy s vysokým výnosem s ratingem kvality nižším než BBB). Fond spravujeme aktivně a k sestavení optimálního portfolia využíváme naše analýzy jednotlivých emitentů firemních dluhopisů v kombinaci s analýzou širšího trhu. Naším cílem je využívat rozdílů ve výnosech těchto dluhopisů v rámci sektorů a mezi regiony, sektory a různými hodnoceními kvality (ratingy). Pozice fondu se proto může od referenční hodnoty podstatným způsobem lišit. Rozdíly ve výnosech se mohou v rámci sektoru významně lišit; věříme proto, že zásadní součástí investování podfondu v zájmu vysokého výnosu je pečlivý výběr a diverzifikace emitentů. Pro účely řízení rizik jsou odchylky emitentů udržovány ve vztahu k referenční hodnotě. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty složené ze 70 % Bloomberg US High Yield, 30 % Bloomberg Pan-European High Yield, 2 % issuers capped ex financial subordinates hedged (EUR). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat dluhopisy, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Zajištěním se snažíme zamezit měnovým rizikům pro investory investující v eurech (EUR). Veškerá měnová rizika v referenční hodnotě tohoto podfondu zajišťujeme vůči referenční měně této třídy akcií (EUR). Rizika měnových fluktuací vůči EUR, která souvisejí s nadprůměrnými a podprůměrnými pozicemi v portfoliu oproti referenční hodnotě podfondu, u této třídy akcií zůstávají. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 31.1.2023
Hodnota podílu (NAV) 517,94 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0546918664
Třída akcií P Cap EUR (hedged iii)
Měna EUR
Založení třídy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped High Yield EUR (hedged)
Majetek ve fondu 7 795 442,79 EUR
Výkonnost
1 měsíc 3,57%
3 měsíce 5,45%
6 měsíců 0,78%
od začátku roku 3,05%
1 rok -9,17%
3 roky -4,80%
5 let -1,89%
od založení fondu 107,18%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.32%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
13,20

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů