NN (L) Global High Yield P Cap (EUR)

Fond investuje zejména do diverzifikovaného portfolia globálních firemních dluhopisů s vyšším rizikem a tedy s vyšší úrokovou sazbou (takzvané dluhopisy s vysokým výnosem, s ratingem nižším než BBB). Fond spravuejme aktivně a pro sestavení optimálního portfolia využíváme naše analýzy jednotlivých emitentů firemních dluhopisů v kombinaci s analýzou širšího trhu. Snažíme se využívat rozdílů ve výnosech těchto dluhopisů v rámci sektorů a mezi regiony, sektory a různými hodnoceními kvality (ratingy). Proto se pozice fondu může významně odchýlit od referenční hodnoty. Rozdíly ve výnosech v rámci sektoru se mohou významně lišit. Proto věříme, že důležitou součástí investování do nástrojů s vysokým výnosem je pečlivý výběr a diverzifikace emitentů. Pro účely řízení rizik jsou odchylky emitentů udržovány ve vztahu k referenční hodnotě. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu složeného ze 70% Bloomberg Barclays US High Yield, 30% Bloomberg Barclays Pan-European High Yield, 2% issuers capped ex financial subordinates hedged (EUR). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat dluhopisy, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Zajištěním se snažíme zamezit měnovým rizikům pro investory investující v eurech (EUR). Veškerá měnová rizika v referenčním indexu tohoto dílčího fondu zajišťujeme vůči referenční měně této třídy akcií (EUR). Rizika měnových fluktuací vůči EUR, která souvisejí s nadprůměrnými a podprůměrnými pozicemi v portfoliu oproti referenčnímu indexu dílčího fondu, u této třídy akcií zůstávají. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 3.12.2021
Hodnota podílu (NAV) 575,39 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0546918664
Třída akcií P Cap EUR (hedged iii)
Měna EUR
Založení třídy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped High Yield EUR (hedged)
Majetek ve fondu 9 790 893,06 EUR
Výkonnost
1 měsíc -1,07%
3 měsíce -1,73%
6 měsíců -0,70%
od začátku roku 1,78%
1 rok 2,49%
3 roky 12,68%
5 let 15,12%
od založení fondu 130,16%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.32%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
13,20

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů