NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR)

Fond investuje po celém světě do společností vyrábějících potraviny a nápoje. To zahrnuje společnosti provozující svou obchodní činnost v následujících průmyslových odvětvích: výrobci a distributoři potravin a nápojů; výrobci spotřebního zboží pro domácnost a výrobků pro osobní potřebu; potraviny; lékárenský maloobchod. Portfolio je diverzifikováno napříč zeměmi. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s dobrým skóre na základě našeho systematického investičního procesu, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a podsektory ve vztahu k referenční hodnotě. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty MSCI World Consumer Staples (NR) hedged (EUR). Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií používáme strategii měnového zajištění. Zajištěním se snažíme zamezit měnovým rizikům pro investory investující v eurech. Veškerá měnová rizika v portfoliu tohoto podfondu zajišťujeme vůči referenční měně této třídy akcií (euro). Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Investoři by měli mít na paměti, že investiční prostředí podfondu je koncentrované, a v důsledku toho je koncentrovaný také fond. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice fondu a jeho referenční hodnoty. Výběr akcií fondu se řídí analýzou fundamentálních a behaviorálních údajů a zahrnuje integraci faktorů ESG. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 737,38 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0546912469
Třída akcií P Cap EUR (hedged ii)
Měna EUR
Založení třídy akcií 11. 04. 2011
Benchmark MSCI World Consumer Staples (NR) EUR (hedged)
Majetek ve fondu 27 900 533,49 EUR
Výkonnost
1 měsíc 4,27%
3 měsíce 0,52%
6 měsíců 0,99%
od začátku roku -6,53%
1 rok 0,31%
3 roky 7,81%
5 let 14,45%
od založení fondu 106,49%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.82%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,20

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů