NN (L) Asia Income X Cap (USD)

Cílem fondu je poskytnout investorům atraktivní úroveň výnosu v kombinaci s růstem kapitálu. Tohoto cíle dosahuje zejména alokací aktiv do diverzifikovaného portfolia akcií, které se kombinuje s překryvem derivátů, jak je vysvětleno níže. Fond investuje zejména do akcií společností sídlících, kotovaných či obchodovaných v asijském regionu mimo Japonsko a Austrálii. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti nabízející atraktivní profil návratnosti pomocí fundamentální analýzy, přičemž se zachovají limity vztahující se na akcie a sektory ve vztahu k indexu MSCI AC Asia Ex-Japan (NR). Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od indexu MSCI AC Asia Ex-Japan (NR). V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost indexu MSCI AC Asia Ex-Japan (NR). Index MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí indexu. Nad rámec akciových dividend usilujeme také o dodatečný příjem z prodeje nákupních opcí (povinnost v jisté době dodat podkladové akcie či indexy za určitou cenu). Tato politika částečně omezuje dopad prudkého poklesu asijských akciových trhů na fond. V důsledku této struktury fond v obdobích silného růstu obvykle zaostává za asijskými akciovými trhy a naopak je překonává v obdobích poklesu a stagnace. Primárním cílem fondu je vytvářet vysokou úroveň každoročního výnosu. Jeho vedlejším cílem je zvyšování kapitálu investorů. Tento produkt je vhodný pro investora, který přijme rizika spojená s investováním do akcií a používáním nástrojů finančních derivátů. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 31.1.2023
Hodnota podílu (NAV) 1 001,01 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0113303043
Třída akcií X Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 10. 12. 2001
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan (NR)
Majetek ve fondu 5 533 065,89 USD
Výkonnost
1 měsíc 8,23%
3 měsíce 18,66%
6 měsíců -1,58%
od začátku roku 8,23%
1 rok -22,71%
3 roky -6,82%
5 let -11,01%
od založení fondu 123,19%
Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
Další informace o integraci rizik spojených s udržitelností naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.4%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
24,00

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů