BNP PARIBAS AM: Výkonnost dluhopisových fondů v CZK v listopadu 2022

23.12.2022 | Novinky

BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond (LU2020654062): nejstabilnější korunový fond nadále drží krok s produkty koncentrovanými na repo operace s ČNB a také v listopadu pokračoval v růstu a CZK třída v listopadu připsala 0,50 %. Pro srovnáním základní USD třída fondu připsala 0,38 %. Hlavním zdrojem růstu fondu v listopadu byl opět pozitivní přínos kapes carry (krátkodobé konvertibilní dluhopisy vyššího výnosu, které jsou držené s cílem držení do splatnosti s předpokladem, že nebudou konvertované) a také zajištěné strategie. Ve všeobecně pozitivním tržním vývoji výkonnost fondu brzdily jen makro zajišťující strategie na úrovni celého fondu. CZK třída fondu na 3 měsících přinesla 0,81 % a od počátku roku potom 3,55 %, na 3 letech 3,08 % p.a. při stabilní volatilitě 1,68 %.

BNP Paribas Global High Yield Bond (LU1022394073) – Opět velmi podobnou hodnotu minulému měsíci (a tedy 2,91 %)  připsala CZK měnově zajištěná třída fondu globálních vysoce úročených dluhopisů. Druhý měsíc v řadě US HY dluhopisy s celkovým výnosem 2,06 % zaostávaly proti těm evropským (+3,76 %). Tentokrát všechny sektory na obou březích Atlantiku skončily v plusu  v čele s evropským sektorem spotřebního zboží (+5,88 %). , hlavně protože tolik v předchozích měsících nepadaly a také kvůli poklesu ceny ropy.  Fond od roku 2014, kdy jsme založili CZK třídu, nabízí svým investorům nejatraktivnější výnos. 

Dva měsíce růstu na jedné straně snížily výnos portfolia do splatnosti na 5,22 % v EUR, na druhé straně ztráta od počátku roku poklesla na 7,81 %.  Fond nadáíle nabízí atraktivní výnos pro portfolio s modifikovanou durací 4,2 rku. 

BNP Paribas Global Convertible (LU0823394423) – V prostředí růstu akciových i dluhopisových trhů svět konvertibilních dluhopisů také rostl. CZK třída po zohlednění nákladů na správu a výnosů měnového zajištění zhodnotila o 2,44 % a tedy o trochu více, než v říjnu . Fondu pomohly emise KPN 2024, Microchip 2027 a Li Auto 2028. Fond si nadále drží nižší delta expozici fondu (citlivost na vývoj akciových trhů; 41,3 proti 52,2 na straně indexu – tým zůstává opatrný před koncem roku). CZK třída fondu se vymanila ze ztrát za poslední 3 měsíce a připisuje +0,36 % a od počátku roku ztrácí téměř necelých 11 %. Za poslední 3 roky (tedy za období zahrnující pandemické období i Putinovu válku) fond vydělal podílníkům 5,64 % p.a.  Celkově fond od založení v září 2010 zhodnotil peníze investorů o 3,35 % ročně při volatilitě 8,11 %.