Wealth Magazín: Udržitelné energie a investice

26.06.2024 | Novinky

Možná si to neuvědomujeme, ale jsme na prahu další energetické revoluce. Přechod na čisté energie znamená co nejširší zapojení elektrické energie do našich běžných životů.

 

O tomto tématu se rozepsal ředitel naší společnosti pro časopis Wealth Magazín. 

 

Celý článek si můžete přečíst zde

 

Do tématu energetické transformace je možné na naší platformě také investovat.

 

 

Goldman Sachs Global Environmental Transition  - CZK

 

Fond investuje do energetických společností po celém světě. Patří sem společnosti působící v následujících odvětvích: průzkum, výroba, rafinace a/nebo přeprava ropy a plynu, energetická zařízení a služby. Portfolio je diverzifikované napříč zeměmi. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s dobrým skóre na základě systematického investičního procesu, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a podsektory ve vztahu k referenční hodnotě.

 

BNP Paribas Energy Transition – EUR

 


Fond investuje po celém světě do společností, které jsou aktivní v oblastech přenosu energie. Mezi tyto oblasti patří zejména obnovitelná a přechodná energie, energetická účinnost, udržitelná přeprava, zelené budovy a infrastruktura. Fond se z cca 60 % orientuje na investice v USA, zbytek portfolia tvoří společnosti z celého světa. 

 

Schroders ISF Global Energy Transition  - EUR (hedged), CZK (hedged)

 

Fond investuje do společností z celého světa, mezi kterými jsou alespoň tři čtvrtiny spojené s globálním přechodem na zdroje energie s nižším obsahem uhlíku, jako jsou výroba, distribuce, skladování a doprava energie s nižším obsahem uhlíku a související dodavatelské řetězce, dodavatelé materiálů a technologické společnosti. Fond investuje pouze do společností, které generují nejméně 50 % svých výnosů z aktivit přispívajících ke zmíněnému přechodu, nebo které hrají zásadní role v těchto oblastech. Fond neinvestuje do fosilních a jaderných paliv. Fond se z cca 30 % orientuje na investice v USA, zbytek portfolia tvoří společnosti z celého světa.