Oznámení akcionářům fondů NN (L) Patrimonial

Dovolujeme si Vám oznámit  konání druhé valné hromady fondu NN (L) Patrimonial, která proběhne na adrese 27, boulevard Marcel Cahen, L-1311, Lucemburské velkovévodství dne 1. února 2023.

Více informací v přiloženém oznámení.