NN iMěsíčník říjen 2021

24.10.2021 | Novinky

Aktuální NN iMěsíčník přináší pohled na vývoj kapitálových trhů v posledním období. Vedle vlivů, které ovlivňují trhy negativním směrem, upozorňuje i na pozitivní zprávy.

Můžete se také dočíst komentář k vývoji vybraných NN fondů.