Napsali o fondu: NN (L) Patrimonial Defensive

13.12.2021 | Novinky

Nová korunová třída fondu NN (L) Patrimonial Defensive je v prodeji pár dní. Časopis Fonshop přinesl srovnání tohoto fondu v jeho základní denominaci EUR s fondy ze stejné kategorie, které jsou dostupné na českém trhu.

Jedná se o konzervativní multi-asset fond, který dává v neutrálním složení 25 % váhu akciím a 75 % dluhopisům. Na pětileté periodě sice zaostává za benchmarkem, ale co je důležité, poráží konkurenci.

V tuzemské nabídce společnosti NN Investment Partners najdeme početnou skupinu akciových fondů, různě zaměřené dluhopisové fondy a také několik smíšených fondů. Níže se podíváme na defenzivní smíšený fond, který bude dostupný i v korunové třídě.

Opatrný přístup


NN (L) Patrimonial Defensive je v základu eurový multi-asset fond, jehož investiční strategie je v nabídce smíšených fondů NN (L) Patrimonial (Defensive, Balanced, Aggressive) tou nejkonzervativnější. Fond se srovnává s benchmarkem tvořeným ze 75 % indexem eurových dluhopisů Bloomberg Euro Aggregate a z 25 % širokým akciovým indexem MSCI ACWI. To tedy znamená, že v neutrálním složení je poměr akcií a dluhopisů 25/75. Platí ovšem, že složení fondu se může od benchmarku v rámci topdown taktické alokace odlišit, a to až o 20 pb. s tím, že tracking error by neměl přesáhnout 1,5 %, resp. 3 % měřeno ex-ante.

Samotný investiční proces začíná u strategické alokace, kdy v NN vytvořili tři multi-asset fondy s neutrální váhou akcií 25 %, 50 % a 75 %. Portrétovaný fond, jak jsme již uvedli, je v této nabídce tím nejkonzervativnějším. V rámci samotného řízení fondu dochází k taktické alokaci, kdy na základě tržních příležitostí portfolio manažeři pře- nebo naopak podvažují jak celé třídy aktiv (akcie, dluhopisy), tak sektory či regiony. Nedílnou součásti řízení je také navýšení či naopak snížení durace portfolia oproti benchmarku. Tato aktivní taktická alokace přitom využívá jak prvků kvalitativní, tak kvantitativní analýzy v rámci širokého týmu portfolio manažerů.

Fond investuje primárně do jiných, aktivně řízených fondů skupiny NN, ovšem zejména v rámci taktické alokace může dojít i k využití derivátů či ETF (maximálně 10 %). Nedílnou součástí celého investičního procesu je také důraz kladený na ESG kritéria a tedy udržitelné investování. Mimo již zmíněné limity, např. pro ETF a maxima pro tracking error či odchýlení se od neutrálního složení portfolia nesleduje portrétovaný fond žádné vyloženě specifické investiční limity.

Základní třída fondu je eurová, v ČR však je nově k dispozici i měnově zajištěná korunová třída.

Plusy a mínusy

+ Komplexní multi-asset složení
+ Měnově zajištěná korunová třída
+ Poráží průměr konkurence
- Zaostává za benchmarkem

Více se dozvíte v přiloženém článku.

 

Zdroj: NN Investment Partners, časopis FONDSHOP