Multi-Asset strategie

18.09.2017 | Novinky

Strategie Multi-Asset je komplexní přístup k investování, který umožňuje investorům klidněji proplouvat obdobím tržních výkyvů a okamžitě jednat, jakmile se objeví nové příležitosti. V současném prostředí finančních trhů, plném nečekaných výkyvů a nízkých úrokových sazeb, mohou tyto strategie přinášet zajímavější výnos než tradiční konzervativní portfolia. Hlavním cílem může být pořízení bydlení, rezerva na pokrytí vzdělání dětí či finanční zajištění na stáří.

Multi-Asset strategie vyhledávají investiční příležitosti napříč různými druhy aktiv (akcie, dluhopisy, komodity či nemovitosti), sektory a regiony po celém světě. Portfolio manažeři flexibilně upravují složení portfolia podle aktuálního vývoje trhů. Tyto strategie tak můžou být zajímavé jak pro začínající investory, kteří si nejsou jistí jak začít investovat, zároveň nechtějí sami sledovat trhy a neustále analyzovat příležitosti a rizika. Multi-Asset strategie jsou však vhodné i pro profesionální investory, kteří v současném ekonomickém prostředí oceňují flexibilní investiční strategie, které dokáží rychle reagovat na aktuální vývoj kapitálových trhů. Zástupcem této strategie nabízeným v České republice je fond NN (L) First Class Multi Asset.

 

NN (L) First Class Multi Asset - P Cap CZK