Komentář NNIP: České dluhopisy mají za sebou katastrofický rok. Proč se o ně nyní zajímat?

26.05.2022 | Novinky

Rychlý nárůst úrokových sazeb přinesl velmi razantní pokles cen dluhopisů v české koruně. Má význam se o ně nyní zajímat v kontextu dalšího vývoje úrokových sazeb?  Má význam v aktuální prostředí růstu inflace využívat domácí dluhopisy pro konzervativní složku portfolia?

Odopověď na tyto otázky může přinést komentář Michala Špačka, portfolia manažera NN Investment Partners.