Komentář k vývoji NN Fondů v únoru 2020

17.03.2020 | Novinky

Vývoj akciových trhů ve světě

Komentář k vývoji NN Fondů

 

NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK)            

 • Výnosy krátkodobých státních dluhopisů klesly v důsledku zvýšené poptávky způsobené panikou investorů kvůli šíření koronaviru, sazby na peněžním trhu rostly díky zvýšení základní sazby ČNB.

 • Průměrná durace fondu vzrostla na 0,78 roku, průměrný výnos do splatnosti poklesl na 2,01 %.

 • Fond zhodnotil o něco méně než benchmark. Hlavním důvodem byla nižší durace a odlišný výběr dluhopisů do portfolia fondu.

 • Fond investoval zjm. do krátkodobých českých státních dluhopisů (63 %) a bankovních depozit (25 %).

 

NN (L) International Czech Bond (CZK)      

 • Nečekané zvýšení základní sazby ČNB a panika ohledně šíření koronaviru znamenaly pokles výnosů českých státních dluhopisů.

 • Průměrná durace fondu vzrostla na 6,99 roku a průměrný výnos do splatnosti klesl na 1,57 %.

 • Díky své strategii nejdelší durace na trhu fond překonává většinu konkurenčních fondů.

 

NN (L) International Central European Equity (CZK)         

 • Nejhůře se dařilo polským akciím, které spadly o více než 14 %; kromě koronaviru zde na trhy negativně působí také pokračující angažovanost státu v soukromých firmách.

 • Nejmenší ztrátu v regionu zaznamenal maďarský trh.

 • Ačkoliv jsme nadále přesvědčeni o růstovém potenciálu regionu CEE, trh bude ovlivněn vývojem ve světě, který je nyní ochromen snahou zastavit šíření virové epidemie.

 • Strategie fondu se nemění, preferujeme rumunské akcie, a naopak jsme snížili zastoupení polských akcií síťových odvětví (utility) a komoditního sektoru.

 

NN (L) First Class Multi Asset (CZK)           

 • Únorový pokles akciových trhů a dalších rizikovějších typů aktiv negativně ovlivnil výkonnost fondu.

 • Pozitivně přispěly státní dluhopisy; firemní dluhopisy a zlato v portfoliu zakončily měsíc s nulovým zhodnocením.

 • Snížili jsme podíl akcií v portfoliu na 25 %.

 • Pro další měsíce očekáváme zpomalení světové ekonomiky a přetrvávající volatilitu na trzích.

   

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK)           

 • Šíření viru mimo Čínu způsobilo výprodej na evropských akciových trzích.

 • Akcie smazaly dosavadní zisky a zapříčinily celkové záporné zhodnocení. Kvalitní dluhopisy v portfoliu fondu ztráty zmírnily, stejně jako společensky odpovědné fondy v portfoliu fondu.

 • Ohledně dalšího vývoje jsme obezřetní a nastavení portfolia udržujeme neutrální.

 • V dalších měsících očekáváme ekonomické zpomalení v regionu a zvýšené kolísání trhů.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)        

 • Index MSCI World klesl o 7,3 %; nebylo regionu, kam by se mohli akcioví investoři „schovat“ a ubránit se ztrátám.

 • Evropský dluhopisový index Bloomberg Barclays Euro Aggregate zhodnotil o 0,9 %, čemuž pomohla zvýšená poptávka investorů po bezpečnějších investicích do kvalitních státních a firemních dluhopisů.

 • Snížili jsme podíl akciové složky na neutrální a navýšili podíl státních dluhopisů. U akcí preferujeme USA, protože EU se zdá být zranitelnější.

 

NN (L) Global High Dividend (CZK)              

 • Dopady ochranných opatření v Číně, EU a dalších zemích začaly negativně ovlivňovat vývoj světové ekonomiky. Akciové indexy klesaly napříč všemi regiony.

 • Největší ztráty zaznamenaly cyklické sektory (energie, materiály, finance), naopak o něco méně klesaly sektory defenzivní (zdravotnictví, telekomunikace).

 • Přerušení dodavatelských řetězců ve světovém obchodě, pokles turismu a ekonomické aktivity obecně vnímáme jako největší rizika pro opětovné zotavení trhů.