Jaký vliv bude mít zvýšení úrokových sazeb na NN Fondy?

16.08.2017 | Novinky

Začátkem srpna se ČNB rozhodla zvýšit úrokové sazby o 0,20 % až na současných 0,25 %. K jejich navýšení tak došlo poprvé od roku 2008. Po opuštění kurzového závazku jde letos již o druhé zpřísnění měnové politiky, ve kterém bude ČNB zřejmě pokračovat i nadále.

Teoreticky by se zvýšení úrokových sazeb mělo projevit poklesem cen dluhopisů, posílením české koruny a nárůstem krátkodobých sazeb na peněžním trhu. Fakticky se však české dluhopisy výrazně cenově nehnuly, koruna je stále na stejné úrovni jako před navýšením a vliv na krátkodobé úrokové sazby je prozatím omezený. Negativní dopad na výkonnosti fondů NN (L) International Czech Bond a NN (L) International Czech Money Market je tudíž také velmi omezený. Těžíme však z mírného nárůstu depozitních sazeb, kam ukládáme hotovost.

Z pohledu fondu NN (L) International Czech Equity započatý cyklus zvyšování úrokových sazeb není natolik významný, aby se promítl do hospodářských výsledků firem obchodovaných na Pražské burze. V dlouhodobějším horizontu se navýšení sazeb mírně pozitivně projeví v hospodaření bank, jelikož postupně povede ke zvýšení úrokových marží přispívajících k jejich profitabilitě. Celkově neočekáváme další razantní zvyšování sazeb, takže firmy nebudou vystaveny vyšším finančním nákladům na obsluhu úvěrů a půjček. V neposlední řadě je třeba zmínit, že současné vyšší sazby budou přispívat k dalšímu posilování koruny, což je dobrou zprávou pro české akcie.