Investujte jednoduše do akcií a dluhopisů v české koruně

06.12.2021 | Novinky

Nabídku smíšených fondů na naší platformě KKinvestor doplňuje korunová třída fondu NN (L) Patrimonial Defensive.

Fond umožňuje investorům využít potenciálu vývoje globálních akcií a dluhopisů emitovaných v euru v poměru 25% (akcie) ku 75% (dluhopisy). Fond využívá pro své investice další NN fondy a tak zajišťuje velmi rozsáhlé rozložení klientských prostředků.

Investice do globálních akcií přináší fondu dynamiku v obdobích ekonomického růstu a investorského optimismu.  Naopak dluhopisová část portfolia pomáhá stabilizovat portfolio v období nejistoty a tržních poklesů.

Fond NN (L) Patrimonial Defensive řídí velmi zkušený Multi Asset tým společnosti NN Investment Partners. Dynamický přístup k portfoliu umožňuje velmi rychle reagovat na vývoj kapitálových trhů a měnit váhy v portfoliu s odchylkou až 20% oproti neutrálnímu nastavení fondu, čímž je zajištěno optimální rozložení portfolia na celém investičním horizontu.

Fond je určený investorům, kteří na horizontu nad 4 roky hledají spíše méně dynamický přístup k aktivnímu řízení svých rezerv. 

Smíšené fondy z rodiny NN (L) Patrimonial mají nejvyšší hodnocení agentury Morningstar, řadí se tak mezi 10% nejlepších fondů ve své kategorii.

Bojujte s inflací. Investujte! 

Více informací naleznete v přiložených materiálech:

Produktový list k fondu NN (L) Patrimonial Defensive

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu v EUR denominaci 

Investor by se měl ujistit v aplikaci KKinvestor, případně v Přehledu fondů, které investiční nástroje jsou pro něj vhodné, neboť investiční nástroje výše uvedené nemusí být vhodné pro všechny investory.

Smíšené fondy na platformě KKinvestor patří do kategorie 2.