Fidelity International: Komentář - 3. čtvrtletí v Asii - politické změny dávají důvod k optimismu

04.07.2024 | Novinky

Stimulační opatření a reformy, které řeší cyklické a strukturální problémy, by měly asijské trhy oživit.

Při závodech dračích lodí závisí rychlost lodi nejen na tom, jak usilovně veslaři veslují, ale také na tom, jak kormidelník řídí celý tým. Je to kombinace sil a jeho „hlavy“, které pohání tým k cílové čáře.

Existuje zde analogie pro asijské trhy, z nichž mnohé jsou podporovány nejen politickými opatřeními pro stimulaci ekonomik ("síla"), ale také reformami kapitálového trhu a ekonomickými změnami zaměřenými na dlouhodobý růst ("hlava"). Když obojí dohromady funguje, region přitahuje investory.

 

Reformy odměňující akcionáře

 

Reforma správy a řízení společností je v posledních měsících tématem v celé Asii. Čína, Japonsko a Jižní Korea zintenzivnily snahy tlačit společnosti k vyšším dividendám a zpětnému odkupu akcií. 

Čínská směrnice Nine-Point, která byla představena v dubnu, obsahuje opatření na podporu výplaty dividend a odstranění mezer v řízení společností. Začátkem letošního roku zavedla Jižní Korea program Corporate Value-Up, jehož cílem je snížit tzv. korejský diskont. V Japonsku se rozjely plány na reformu správy podniků už před více než rokem, kdy tokijská burza začala tlačit na společnosti, aby zvýšily výnosy pro akcionáře. 


Probíhající změny by měly zvýšit poměr výplaty dividend v celém regionu. Průměrné výplatní poměry čínských, jihokorejských a japonských společností za posledních pět let (viz graf 1) činily 31 %, 33 % a 40 %. Celosvětový průměr je 48 %, v Evropě 65 % – před námi ještě pořádný kus cesty. „Může trvat nějakou dobu, než asijští "železní kohouti" - což je termín, který Číňané používají pro společnosti, které nevyplácejí akciové dividendy – změní své způsoby, ale v letošním roce jsme už zaznamenali zřetelné zlepšení. Reformy, jako jsou tyto, pomohou zvýšit atraktivitu společností s konzistentním růstem dividend a přinesou vítaný pokrok na místních kapitálových trzích,“ vysvětluje Martin Dropkin, který se ve Fidelity International specializuje na Asii.

Graf 1: Čína, Japonsko a Jižní Korea zaostávají ve výplatě dividend za většinou asijských zemí a celosvětovým průměrem
 

Zdroj: Bloomberg, MSCI, Fidelity International, červen 2024. Poznámka: Údaje se vztahují k průměrnému dividendovému výplatnímu poměru za posledních pět let. Údaje k 31. květnu 2024. 

 

Čína: zelené výhonky a nemovitosti

 

Výhled Fidelity International na „řízenou stabilizaci“ Číny v letošním roce zůstává zachován. V různých částech čínské ekonomiky se nadále objevují známky „pučících zelených výhonků“.  

Nejzřetelnější je to ve zpracovatelském průmyslu, který je podporován oživením zahraniční poptávky a zaměřením Pekingu na výrobu špičkový technologií. Výrobci elektromobilů, lékařských zobrazovacích zařízení a těžkého strojírenství sledují zahraniční trhy, protože domácí poptávka zůstává utlumená. 


Optimistické signály někde přicházejí i v případě spotřeby, například v oživení prázdninového cestování. Celkově na náladu spotřebitelů nadále doléhá stagnující sektor nemovitostí, jenž tvoří velkou část bohatství čínských domácností.


Čína v květnu zvýšila podporu tohoto trhu, který se potýká s problémy, přičemž byla snaha o absorbování neprodaných bytů a zároveň potřeba zabránit vzniku nových bublin na trhu s aktivy. Cílem těchto opatření však není nastartovat opětovné zrychlení hospodářského růstu, ale je spíše dosáhnout stabilizace v oblasti nemovitostí, aby se usnadnil probíhající několikaletý přechod k novému modelu růstu, jehož hnací silou je spotřeba a špičková výroba. 

„Očekáváme, že tvůrci politiky se budou i nadále soustředit na cíle ekonomického přechodu, ale budou také využívat cílené a proticyklické uvolňování politik ke stimulaci ekonomiky a obnovení důvěry podnikatelů a spotřebitelů,“ říká Martin Dropkin.

 

Graf 2: Čínské investice do zpracovatelského průmyslu se zlepšují, zatímco investice do nemovitostí klesají


Zdroj: China National Bureau of Statistics, iFind, Fidelity International, červen 2024. Poznámka: Údaje ukazují kumulativní meziroční růst čínských investic do fixních aktiv.

 

Jiné země: další zdroje světla

 

Čína se snaží o oživení a její asijští kolegové se také snaží o růst.

Indie těží ze silného tempa růstu, početné populace v produktivním věku a silných spotřebitelských výdajů. Překvapivý výsledek voleb, v nichž premiér Naréndra Módí nedosáhl očekávané většiny, zároveň vnesl na indické trhy určitou volatilitu. Očekáváme, že vláda Národní demokratické aliance (NDA) bude mít omezené možnosti, což však nenaruší dlouhodobý růstový trend země. Koaliční vláda by měla přispět ke zvýšení důvěry investorů s větším počtem kontrolních mechanismů. V krátkodobém horizontu očekáváme určitou konsolidaci v sektorech s malou a střední kapitalizací, kde je ocenění trochu nabubřelé, zatímco finanční a spotřebitelské podniky by měly zaznamenat pozitivní změny.

V neposlední řadě je tu Tchaj-wan – domov předních světových společností v oblasti polovodičů a špičkových technologií, které dnes tvoří významnou součást globálních dodavatelských řetězců. Stále se nacházíme v počátečních fázích technologického cyklu umělé inteligence a rozvíjející se příběh umělé inteligence bude i nadále podporovat poptávku po složitějších čipech, což zvyšuje optimismus předních tchajwanských firem. 

I když je jasných míst čím dál víc, uvědomujeme si rizika nadcházejících měsíců, od geopolitiky až po dopad vyšších a dlouhodobějších úrokových sazeb v USA na asijské měny. Podpůrné politiky a dlouhodobé reformy by ale měly investorům ve třetím čtvrtletí poskytnout mnoho důvodů k radosti. 
 

Zdroj: Fidelity Interanational,